اعزام دانشجو

اعزام دانشجو

تحصیل در فرانسه

تحصیل در فرانسه

Etudier en France / Study in France

 

جهت بررسی رایگان شرایط خود  اینجا را کلیک کنید

جهت عقد قرارداد آنلاین اینجا را کلیک کنید

 

 مقطع کارشناسی در فرانسه

 

طول دوره 3 الی 4 سال
زبان و هزینه تحصیل در فرانسه

زبان فرانسه در دانشگاههای دولتی 350 الی 500 یورو

زبان انگلیسی در دانشگاههای خصوصی (4 الی 8 هزار یورو سالانه)

نوع دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در فرانسه شهریور
بیمه در طول تحصیل در فرانسه اجباری - 200 یورو در سال
هزینه یکسال زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل) حدود 8500 یورو در سال
امکان خوابگاه بله
امکان بورس خیر
امکان کار قانونی دانشجویی بله 
محل هایی که دانشجو میتواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه - شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه بله
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود متناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل 15
مدرک تحصیلی مورد نیاز پیش دانشگاهی
شرایط مدرک تحصیلی تازه فارغ التحصیل - حد اکثر سن 20 سال
مدرک زبان مورد نیاز B2 زبان فرانسه
مراکز آزمون بین المللی  اینجا را کلیک کنید
نیاز به ISI (برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید) ندارد
هزینه موسسه برای اخذ پذیرش

مبلغ دقیق پس از بررسی اولیه مشخص خواهد شد

نحوه دریافت حق الزحمه موسسه اقساط
زمان تحویل پذیرش به متقاضی حداکثر 15 خرداد
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک + Application fee + پست مدارک
فرم قرارداد از اینجا دانلود نمایید
توضیحات خاص ندارد

 

 

 

 مقطع کارشناسی ارشد در فرانسه

 

طول دوره 2 سال
زبان و هزینه تحصیل در فرانسه

زبان فرانسه در دانشگاههای دولتی (550 الی 700 یورو در سال)

زبان انگلیسی در دانشگاههای خصوصی (بین 6 الی 8 هزار یورو در سال)
نوع دانشگاه

مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی

زمان شروع تحصیل در فرانسه شهریور
بیمه در طول تحصیل در فرانسه اجباری - 200 یورو در سال
هزینه یکسال زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل) حدود 8500 یورو در سال
امکان خوابگاه بله
امکان بورس بله
امکان کار قانونی دانشجویی بله 
محل هایی که دانشجو میتواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه - شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه بله 
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود متناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل 15
مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی در رشته مرتبط
شرایط مدرک تحصیلی مدارک آزاد شده
مدرک زبان مورد نیاز B2 زبان فرانسه
مراکز آزمون بین المللی  اینجا را کلیک کنید
نیاز به ISI (برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید) خیر
هزینه موسسه برای اخذ پذیرش

مبلغ دقیق پس از بررسی اولیه مشخص خواهد شد

نحوه دریافت حق الزحمه موسسه اقساط
زمان تحویل پذیرش به متقاضی حداکثر 15 خرداد
هزینه های متفرقه متقاضی ترجمه مدارک + Application fee + پست مدارک
فرم قرارداد از اینجا دانلود نمایید
توضیحات خاص ندارد

 

 

 

 

 مقطع دکترا در فرانسه

نکته: گروه آریانا هیچ گونه خدماتی در مقطع دکترا در فرانسه ارائه نمی دهد و مطالب زیر صرفا جهت اطلاع رسانی به متقاضیان عزیر است.

 
طول دوره 3 الی 5 سال
زبان و هزینه تحصیل در فرانسه

زبان فرانسه در دانشگاههای دولتی (700 یورو در سال)

زبان انگلیسی در دانشگاههای خصوصی (بین 6 الی 8 هزار یورو در سال)
نوع دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در فرانسه شهریور
بیمه در طول تحصیل در فرانسه اجباری - 200 یورو در سال
هزینه یکسال زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل) حدود 8500 یورو در سال
امکان خوابگاه بله
امکان بورس بله
امکان کار قانونی دانشجویی بله 
محل هایی که دانشجو میتواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه - شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه بله 
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود متناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل 14
مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی ارشد در رشته مرتبط
شرایط مدرک تحصیلی دانشجوی سال آخر 
مدرک زبان مورد نیاز B2 زبان فرانسه
مراکز آزمون بین المللی  اینجا را کلیک کنید
نیاز به ISI (برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید) ترجیحا بله
هزینه موسسه برای اخذ پذیرش

مبلغ دقیق پس از بررسی اولیه مشخص خواهد شد

نحوه دریافت حق الزحمه موسسه اقساط
زمان تحویل پذیرش به متقاضی حداکثر 15 خرداد
هزینه های متفرقه متقاضی ترجمه مدارک + Application fee + پست مدارک
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش پس از عقد قرارداد با موسسه از طریق ایمیل ارسال میشود
فرم قرارداد از اینجا دانلود نمایید
توضیحات خاص ندارد

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فرانسه

 ‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فرانسه، گروه‌ يك‌ (ممتاز).
1- Université de Provence (Aix - Marseille I, II. III)
5- Université de Bordeaux (I, II, III, IV)
11- Université de Gronoble (I, II, III)
13- Université de Lille (I, II, III)
15- Université de Lyons (I, II, III)
18- Université de Montpelier (I, II, III)
24- Université Paris (I, II, III, IV, V, VI)
25- Université Paris (IX, X, XI, XII, XIII)
33- Université Strasbourg (I, II, III)
35- Université de Toulouse (I, II, III)
37- Université de Valenciennes et du Hainut - Cambresis
40- Institut National Polytechnique de Gronoble
42- Ecole Nationale
‌42 -كليه‌ مدارس‌ عالي‌ دولتي‌ 
44- Université de Cergy- Pontoise (University of Cergy- Pontoise)
45- Université Denis Diderot (Paris VII)
46- Université d' Avignon et des Pays de Vauculse
47- Ecole Nationale Supérieure de I'Aéronautique et de I'Espace (ENSAE- SUPAERO)
48- Ecole Nationale Supérieure des Télécomunications de Bretagne
50- Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydrolique et des Télécommunications de Toulouse (ENSEEIHT)
53- تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم کامپیوتر، علوم انسانی، مهندسی صنایع، مهندسی محیط زیست، فیزیک
54- Universite Paris- Est
59- Institut National des Langues et Civilisation Orientales (INALCO)
63- Agro Paris Tech
64- Centre Internqtionql d'Etudes Suip
75- Institiut Supérieure de Mécanique de Paris
76- Ecole nationale Supérieure d'Architecture de Normandie (ENSAN)
77- Institut Supérieure de Mécanique de Paris
77- فقط تا مقطع  کارشناسی ارشد
78- Ecole d' Architecture de la ville & des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
79- Institut supérieur de Mécanique de Paris
79- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
80- Institut national de la recherché agronomique
82- Ecole Supérieure d'Electicité (SUPELEC)
83- Ecole National des Ponts et Chaussees (ENPC-Marne-La-Valleé)
ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه، گروه دو (خوب)
1- INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires)
3- صرفا" تا کارشناسی ارشد و در رشته مديريت
4- CERAM Sophia Antipolis
4- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مديریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
5- Paris Graduate School of Management
5- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
6- کليه مدارک، بغير از مدرک Mastéré Spécialisé قابل قبول است. رشته تجارت
8- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
9- Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA)
9- صرفا" تا کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مديريت
10- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
11- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های  بازرگانی و اقتصاد
12- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد
 
13- Ecole d'Architedcture de Paris- Val-de-Sein
13- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد
14- Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP)
14- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپيوتر، الکترونيک و مخابرات
15- تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فيزیک و اپتیک
16- تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
17- پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی کيفی رساله، درخواست مقاله)
19- صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
20- صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
21- صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
23- Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
25- Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz
- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد25
26- Grenoble école de Manaement
26- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و فقط مدرک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تائید است. مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شود.
- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد27
28- Audencia Nantes Ecole de Management
- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
29- Ecole de Management Léonard de Vinci
30- Ecole Supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci
31- Institut International de Multimédia Léonard de Vinci
31- پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، چاپ مقاله)
32- Eurecom Sophia Antipolis
32- فقط در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاريس و پلی تکنيک فدرال لوزان سوئيس برگزار شود قابل ارزشيابی است.
33- Ecole Nationale Supérieur d'Architecture de Strasbourg (Unité Pédagogique d'Architecture de Strasbourg)
35- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
36- Ecole Supérieur de commerce de Toulouse
36- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
37- Institut de Préparation à l'Administration et à la gestion (IPAG)
37- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
38- Ecole Supérieur d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen
38- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
49- Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier
39- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته علوم اقتصادی
40- Ecole de Management de Lyon
40- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
41- Ecole Internationale de creation audiovisuelle et dr réalistion
41- صرفاً تا مقطع کاردانی
42- Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie
42- صرفاً تا مقطع کاردانی
43- Clermont Graduate school of Management
43- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
44- Skema Business School
44- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 46- دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ دولتي‌ كه‌ مورد تأييد وزارت‌ آموزش عالي و تحقيقات فرانسه‌ هستند.
 
معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور فرانسه
کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است.
چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.
1-      Academie Internationale des Hautes Etudes
2-      Centre d’etude diplomatique et Strategique
3-      Diplome d’etudes superieus-3eme cycle
4-      Ecole pour l’Inormarique et les nouvelles technologies (EPTHECH)
5-      Educatel
6-      International University of Paris
7-      Robert de Sorbon
8-      Shiller International University
9-      Total University
10-   Vatel Hotel School
11-   European Virtual University
12-    از مدرسه مرکزی پاریس Master Specialise مدرک
13-   International School of Management (ISM)
14-   The American University of Paris
 

 
طراحی سایت با مهریاسان
  • فرم ارزیابی رایگان
  • صفحه اصلی
  • مشاوره فوری
  • تماس با ما